dinsdag 11 augustus 2015

Smokkelen in Arcen

Uit de “Nieuwe Venlosche Courant”van 7 april 1916:

Smokkelaar doodgeschoten

“Gisterennacht had te Arcen een treffen plaats tusschen smokkelaars en marechaussees.
Aan de gebruikelijke sommatie om stil te staan werd geen gevolg gegeven, waarop de
marechaussee vuur gaven. De smokkelaars werden aangehouden. Een van hen werd
echter vermist. Het lijk werd gevonden; het bleek te zijn zekere v.d.H. ongehuwd wonende te Boekend Blerick. Een kogel was hem door het hoofd gedrongen. De smokkelwaar bleek te bestaan uit eene partij van 550 K.G. meel. 
Gisterenmiddag werd het lijk gerechtelijk geschouwd. Naar wij vernemen bevonden zich onder de smokkelaars verschillende personen, van wie het bekend was dat zij veel aan smokkelen deden. 
Een ongelukkig slachtoffer van de op groote schaal gedreven smokkelarij gedurende den vreeselijken oorlog begonnen in Augustus 1914."

De Eerste Wereldoorlog woedde toen al bijna twee jaar. In Duitsland begonnen levensmiddelen schaars en dus duur te worden. Dat maakte smokkelen vanuit Nederland wel heel winstgevend en dat gebeurde dan ook op grote schaal. Het risico was erg hoog, want de grens werd aan beide kanten streng bewaakt en er werd niet geaarzeld om te schieten.

Dit voorval uit de krant hierboven bewijst dat wel.

Enkele krantenknipsels uit die tijd:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten