woensdag 21 september 2011

De paters van Mariannhill op Klein Vink


Op 1 januari 1911 werd het landgoed "Klein Vink" eigendom van de paters van Mariannhill. Vanuit een winters Walbeck (waar een telegraafkantoor lag) telegrafeerde een in een Afrikaanse mantel geklede pater Notker huiverend aan zijn medebroeders: "Vink gekocht". De medebroeders van Mariannhill, die zich dagelijks bij 40 graden het zweet van het voorhoofd wisten in Zuid Afrika, ontvingen het bericht met gejubel.
De naam "Klein Vink" is een verbastering van Klein ven of Klein venneke.


dinsdag 20 september 2011

Brouwerij de Vriendkring

Om tegengewicht te kunnen bieden aan de grote brouwerijen en hun ondergistend bier, staken vier kleine brouwers de hoofden bij elkaar. Deze brouwers waren: Leopold Haffmans van Brouwerij De Roobeek te Wellerlooi, Gerard van Soest van Brouwerij van Soest in Broekhuizen, August Schraven van Brouwerij het Anker te Lottum en Gerard van Dijk van Brouwerij de Oranjeboom te Broekhuizenvorst.
Op 2 maart 1915 werd in Arcen de acte ondertekend ter oprichting van Stoombierbrouwerij De Vriendenkring.
Onderstaande proefdrukken voor etiketten stammen uit 1938. Blijkbaar was men vol goede moed dat Nederland, net als in de eerste wereldoorlog, neutraal zou blijven.


Op onderstaande kaart uit de jaren '40 is goed te zien dat ook de brouwerij er flink van gelust heeft tijdens de tweede wereldoorlog. De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. 
De proeverij die tegenover de brouwerij ligt is nog gebouwd door mijn overgrootvader.
In de Winkeler Prins van 1926 wordt Arcen een 'bierdorp' genoemd. Met 20 cafĂ©es en dorpelingen die tegen elkaar zeiden: "Eigen bier smaakt het best" zullen ze het wel bij het rechte eind hebben gehad.
Wie op de link klikt krijgt een radiouitzending te horen over brouwerij 'De Vriendenkring' van de serie 'De dorpsfabriek'. Ga er maar lekker voor zitten want de uitzending duurt zo'n 40 minuten!