woensdag 19 oktober 2016

Klein Vinck Arcen.

Een van de oudste kaarten van het Missiehuis, het lijkt wel op een heuvel te liggen. Mijn exemplaar heeft gelopen in 1915. Deze versie van het missiehuis is de kleinste, er waren plannen voor een veel groter gebouw. Aan een van de zijvleugels is duidelijk te zien dat men van plan was om er in de toekomst nog een stuk aan te bouwen.