maandag 21 oktober 2019

Panorama 'Ons zuiden' 1939

In 1939 plaatste het tijdschrift Panorama 'Ons zuiden' een aardig artikel over Arcen. Onderstaande foto's werden gebruikt om het stukje te illustreren.

zondag 6 oktober 2019

De begraafplaats van andersdenkenden.

Bij het Kamerdal, in de buurt van de palen die worden gebruikt bij het vogelschieten, moet een begraafplaats hebben gelegen. In vroegere tijden mochten mensen die niet het Katholieke geloof aanhingen, niet op de begraafplaats bij de kerk worden begraven. Hier moest dus iets anders op verzonnen worden. In Arcen werden de 'andersdenkenden' blijkbaar buiten het dorp begraven. Jolles schrijft er in 1926 over in zijn boekje:

'Vlakbij op dat stuk heide tegen de sparrenlaan naar het kasteel, waar de twee palen van 't vogel- en prijsschieten staan, ligt de "begraafplaats van andersdenkenden'.Wat zal men zich in Limburg voor de andersdenkenden uitsloven? Het is een schande, vindt evenwel de meester, die niet tot de andersdenkenden behoort, hoewel hij anders denkt. Maar 't is overal zo langs de Maas. Kijk, aan die langwerpige indrukken in de heide kunt ge zien dat daar graven zijn. Verder geenerlei aanduiding of piƫteit voor andersdenkenden. Onwillekeurig wijden wij een gedachte aan deze onbekende dooden en als wij een der zandheuvels beklommen hebben, zien we nog eens om over hun laatste onvriendelijke rustplaats. Wacht maar, in Augustus als de heide bloeit zullen zij toch ook bloemen hebben.'Tegenwoordig zie je niks meer van deze 'Begraafplaats van andersdenkenden'. Er moet een lijkenhuisje en een afrastering bij hebben gestaan, maar volgens mij is daar niks meer van over. Zou het verwijderd zijn bij de aanleg van de autoweg in de jaren '50? Geen idee, informatie hierover is meer dan welkom.