woensdag 1 mei 2013

Hersenspinsels.

Op 17 april 1939 stonden er twee jonge mannen in Arcen een brug te bewaken. Nederland was gemobiliseerd, maar niemand verwachtte serieuze problemen. Tijdens de eerste wereldoorlog waren we immers neutraal gebleven, dat zou dit keer ook wel weer het geval zijn.
Soldaat Koggel is het wachtlopen waarschijnlijk meer dan zat en hij stuurt een jongen naar de winkel om een kaart te kopen die hij naar huis wil versturen. Hij zal niet gezegd hebben wat er op de kaart moest staan, want hij wordt afgescheept met een prentje dat al 13 jaar in de winkel stof ligt te vangen; een afbeelding van de watersnood van 1926. De winkelier zal blij zijn geweest dat hij het kaartje nog aan iemand heeft kunnen verkopen... Soldaat Koggel zal het worst wezen wat er op de voorkant staat, want hij verstuurt haar nog diezelfde dag.Op 17 april 1939 vermeldt de Utrechtse Courant dat de Amerikaanse president Rooseveld aan Hitler en Mussolini een telegram heeft gestuurd waarin hij vraagt om vrede. Dit valt in slechte aarde bij 'de as-landen'.


Zo'n 74 jaar later komt de kaart weer terug in Arcen. Watersnoodkaarten lijken bijzonder zeldzaam want in heb er pas één. Ik ben dan ook erg in mijn nopjes met het feit dat soldaat Koggel op 17 april 1939 door een Arcense winkelier werd opgescheept met een ( toen ) nietszeggend plaatje van een watersnood die al 13 jaar verleden tijd was.
Het kan verkeren!