zondag 23 februari 2014

Arcens' kerk in oorlogstijd.

De schilder A. Peters gaf in 1948 een serie ansichtkaarten uit. Een daarvan staat hieronder: Arcens' kerk in oorlogstijd.

 
Wat weinig mensen toen wisten is het feit dat onder de tegelvloer van de toren twee van de vier kerkklokken verborgen lagen. In de laatste fase van de oorlog werden veel klokken door de Duitsers gevorderd om te dienen als grondstof voor de oorlogsindustrie. Begin oktober 1944 besloten Joos Reivers ( mijn opa ), Bér Reivers ( zijn broer ), Piet Reutelingsperger en Antoon Lenssen de laatste klok die nog in de toren hing te redden: de zware St. Paulusklok uit 1681. Onder aan de toren werd eerst de tegelvloer verwijderd en daarna een diep gat gegraven. Met touwen en katrollen werd de klok voorzichtig naar beneden getakeld. Als eerste werd het al eerder verborgen kleine Sint Antoniusklokje in het gat verstopt. Daarna werd de grote Paulusklok daar overheen gestulpt. Vervolgens werd het gat dichtgemaakt en werden de tegels weer netjes teruggelegd!

Op de onderstaande foto is te zien hoe de twee andere klokken in oktober 1942 werden afgevoerd. Wonder boven wonder is de Onze Lieve vrouweklok in een schip terecht gekomen dat in de oorlog is gezonken. Hierdoor is het kleinste klokje uit 1681 uiteindelijk na de oorlog ook weer in Arcen terug gekomen.

zaterdag 1 februari 2014

Mariannhill.

Op 1 januari 1911 werd het landgoed "Klein Vink" eigendom van de paters van Mariannhill.


Vanuit een winters Walbeck (waar een telegraafkantoor lag) telegrafeerde een in een Afrikaanse mantel geklede pater Notker huiverend aan zijn medebroeders: "Vink gekocht". De medebroeders van Mariannhill, die zich dagelijks bij 40 graden het zweet van het voorhoofd wisten in Zuid Afrika, ontvingen het bericht met gejubel.
De naam "Klein Vink" is een verbastering van Klein ven of Klein Venneke.
De ijverig broeders startten al snel bouwen. De ansichtkaart hieronder is uit 1913.

 
Al snel werden er plannen gemaakt voor uitbreiding. De oorspronkelijke plannen waren niet mis!


 
 
Het gebouw dat er uiteindelijk kwam te staan was vele malen kleiner... Onderstaande kaart heeft gelopen in 1938.
 
 
Toch was het een imposant gebouw! Ik kan me nog herinneren dat we er langs kwamen als we met de school naar Klein Vink gingen voor het schoolzwemmen.