dinsdag 30 december 2014

De Maasstraat in 1916.

Mijn (waarschijnlijk) de laatste aanwinst van 2014 is een juweeltje, een militair gelopen kaart van de Maasstraat uit 1916. Op deze kaart is de tramrails goed te zien en ook me hoe smal de Maasstraat moet zijn geweest als de tram door het dorp liep. Ongelukken waren niet te vermijden.
 
Op 19 september 1919 schrijft de directeur van het MaasBuurtSpoor:

“Heden is te Arcen door trein 7 een achtjarig meisje, genaamd Goosje Timmermans, aangereden.
Het ongeval moet zich als volgt hebben toegedragen: juist toen de trein de kom van het dorp passeerde kwam het meisje uit eene woning, gelegen aan de westzijde van het spoor. Het werd door den trein gegrepen en een eindweegs medegesleept. Door eene vrouw, die het kind op den weg zag liggen werd het opgenomen en vervolgens per automobiel naar het ziekenhuis te Well vervoerd, alwaar het hedenmiddag aan de bekomen verwondingen overleed.
Het personeel van den trein, conducteur J. Hendriks en machinist Fr. Schoones, heeft niets van het ongeval bespeurd.
Dr Kroll uit Well verleende de eerste geneeskundige hulp.”
 
Trein 7 was op weg naar Gennep. Waarschijnlijk is het meisje uit een van de huizen aan de linkerkant waar de tram rakelings langs reed, gekomen, terwijl de machinst rechts stond. Hij heeft de aanrijding zelfs niet opgemerkt. In 1929 wordt de maximumsnelheid in het dorp teruggebracht tot 10 km/h. 

 

Terugkijkend was 2014 een fantastisch verzameljaar. Ik ben benieuwd wat 2015 gaat brengen. Wat zal de eerste kaart van het nieuwe jaar zijn???

zondag 14 december 2014

Verzamelaarsgeluk.

Volgens de overlevering is dit de oudste kaart van Arcen. De vroegste exemplaren zouden van rond 1896 moeten zijn. Ik heb er een gehad ( en inmiddels geruild ) uit 1898. Wat weinig mensen weten, is dat er verschillende versies van deze kaart zijn.

De eerste twee kaarten lijken op het eerste gezicht identiek, het papier is hetzelfde, de afbeeldingen ook. Onder het woord 'Arcen' staat de naam van de uitgever. In beide gevallen is dit ene A. Henry. In de tweede versie van deze kaart staat echter de stad 'Bonn' niet vermeld.De derde versie van deze kaart die ik heb is gedrukt op een andere kwaliteit papier. Onder 'Arcen' staat nu geen uitgever vermeld. Wanneer je wat verder zoekt ( naast de afbeelding van hôtel Hermans ) dan blijkt de kaart uitgegeven door ene P. Bieberman uit Bonn.