dinsdag 21 september 2021

De groeten uit Lingsfort.

 Lange tijd was dit alles wat ik in mijn bezit had van deze kaart; een zwart-wit kopietje van slechte kwaliteit van een ansicht met de titel 'De groeten uit Lingsfort. Gelukkig is dat nu anders...


Het heeft lang geduurd, maar het was het wachten meer dan waard. Bovenstaande kaart prijkt nu in mijn verzameling, gelopen in 1902 en buitengewoon gaaf.
Wat een mooie aanwinst!
Rechtsboven is het grensstation te zien, linksboven het Café van Basten en linksonder Café J. Draeken, het huidige Davids aan de grens.

woensdag 18 augustus 2021

Het missiekruis van Sint Paul.

 In 1933 was het, volgens het Christelijke geloof, 1900 jaar geleden dat Jezus stierf. Om dit feit te herdenken werd 1933 tot 'buitengewoon heilig jaar' uitgeroepen door Paus Pius XI.

In Rome werden de 4 Heilige deuren van de grote basilica geopend en in Arcen werden door de Missionarissen van Mariann Hill twee kruisen opgericht, een op de heuvel op de hoek van de Roobeekweg en Klein Vink en een veldkruis op het park zelf.Over dit missiekruis lezen we in de "Nieuwe Venlosche Courant" van zaterdag, 7 oktober 1933, het volgende verhaal: 

,,Te Klein-Vink bij Arcen, aan de Rijksweg VenloNijmegen, heeft de plechtige inzegening plaats gehad van een nieuw veld- of wegkruis. In processie trokken de eerw. Paters, Fraters en Broeders van het Missiehuis St. Paul, de Z.E. Rector en Broeders van het klooster Mater Dolorosa met de scholieren van het Juvenaat St. Jozef naar het kruis. In hun midden Mgr. Emanuel Haenesch,Vicarius van Umtata Zuid-Afrika, die de inzegening verrichten zou. Bij het met bloemen versierde kruis gekomen, werden eenige liederen gezongen door de eerw. fraters seminaristen. Monseigneur had inmiddels op den verhoogden sokkel van den kruissteen plaats genomen en sprak allereerst over de betekenis van het kruis. Hij prees het Limburgsche volk om zijn diepe godsdienstzin, uit wier midden een vereeniging gevormd is, met het doel veldkruizen te planten. Hij dankte de initiatiefnemers en medewerkers voor dit grootsche werk. De plek waar dit statige kruis zich verheft, is met Goddelijke Voorzienigheid gekozen, nabij het groote Missiehuis, waar toch jonge krachten worden opgeleid om straks in het groote uitgestrekte vicariaat van Mgr. nieuwe veld- en missiekruizen te planten.”


donderdag 11 maart 2021

zondag 20 december 2020

Bij de Klosterpoel.


Tegenwoordig valt het tijdens een warme zomer geregeld droog, het watertje aan de Rijksweg tussen Arcen en Lomm, dromerig en onopvallend voor het voorbij razende verkeer. Tegen het einde van de middeleeuwen was dit poeltje eigendom van de monniken uit het klooster St. Barbara's Weerd dat tussen de huidige Rijksweg en de Maas lag. Als je vanuit Arcen komt, zijn de resten van het klooster alleen nog zichtbaar als een heuveltje in het bos aan de rechterkant van het fietspad; een stille getuige van een bloederige historie.

In de 80 jarige oorlog werd het klooster bezet door de Spanjaarden. Om de aanvoer vanuit Venlo naar Grave lastig te maken, bedachten de Spanjaarden het plan om het klooster te bezetten. Op 20 januari 1586 stuurde de Graaf van Mansfelt zijn hoofdman Corvera, met honderd soldaten naar het klooster. 

Toen Maarten Schenck van Nydeggen, gouverneur van het Staatse Venlo, dit hoorde, ging hij onmiddellijk met 600 man voetvolk en 300 ruiters er op af. Het klooster werd omsingeld en Schenck sommeerde Corvera zich over te geven. 

De Spaanse hoofdman wilde echter niets van overgave weten en Schenck liet zijn soldaten tot drie keer toe het klooster bestormen. De Spanjaarden vochten voor hun leven en keer op keer wisten ze de Staatsen te verdrijven en het klooster te behouden. 

Tandenknarsend besloot Schenck het klooster aan vier hoeken in brand te steken. De in het nauw gedreven Spaanse soldaten stormden, aangevoerd door Corvera, wanhopig uit de in brand staande gebouwen. Buiten de kloostermuren stelden ze zich weer enigszins in slagorde op, tot grote schrik van de ruiterij van Schenck. Een woest gevecht volgde, waarbij de grote overmacht van de Staatsen de Spanjaarden uiteindelijk teveel werd.

De verliezen waren groot. Schenck verloor 250 man en van de 100 mannen van Corvera bleven er slechts zeven in leven. Hoofdman Corvera zelf, die door drie kogels getroffen en met een spies doorboord was en nog zes andere Spaanse soldaten, eveneens zwaar gewond. Zij werden door de Staatsen in triomf naar Venlo overgebracht als teken van overwinning. 

Voor even was de verbinding tussen Venlo en Grave weer vrij voor de Staatsen.
zondag 4 oktober 2020

Bar, kegelbaan OUDE HOEVE, Arcen. Telefoon 288

 Aan dit karakteristieke pand aan de markt is in de loop der jaren gelukkig niet al te veel veranderd. Dat kan van de twee buurpanden niet gezegd worden!


dinsdag 4 augustus 2020

Historie in/aan de Rodeweg.

Dagelijks galoppeer ik in hoog tempo met de hond over de Rodeweg. Dat klinkt sportiever dan dat het in werkelijkheid is, de hond doet verreweg het meeste werk.Vroeger wandelden wij hier bijna iedere zondag. Eerst 's ochtends naar de mis, daarna naar opa en oma op de Graaf en dan met de honden op pad. Op de Rodeweg vertelde opa dan steevast dat we over de oude kerk liepen. Als klein manneke snapte ik daar dan helemaal niks van.


Blijkbaar heeft men na de oorlog, tijdens de wederopbouw, puin van kapotgeschoten woningen gebruikt om Arcense paden te verstevigen. 
Als je in een rustig tempo over de Rodeweg gaat, dan is dat ook duidelijk te zien. Stukken baksteen, Belgisch hardsteen en scherven van tegels vormen op veel plaatsen het wegdek.